Co znamená být člověkem? Téma redakce signály.cz na období podzim 2014 - léto 2015.

"Věrný přítel je pevná ochrana, kdo ho našel, nalezl poklad." (Sír 6,14) Přítel. Slovo, které ztratilo v posledních letech mnoho ze svého významu. Co znamená přátelství pro mě? Jednoznačně něco důležitého, velkého a závazného. Přátelství je více než…


24. 11. 2014 15:18
Rubrika: Úvodník

Téma, kterým se zabýváme během školního roku 2014-2015, se jmenuje Tajemství člověka. Zapojit se můžeš i ty. Přidej článek, fotky či akci se štítkem #tajemstvi-cloveka.


19. 11. 2014 23:03

Jeden statkář našel v lese zraněné orlí mládě. Odnesl ho domů, vyléčil jej a dal na dvůr mezi slepice. Mladý orel s nimi jedl a převzal jejich chování. Jednou šel kolem dřevorubec a zeptal se statkáře: „Proč je orel, král veškerého ptactva, zavřený…


Téma sebevědomí mě provází celým životem, proto jsem se rozhodla k němu napsat pár řádků.


31. 10. 2014 0:00

"Uvědom si, křesťane, svou důstojnost. Stal ses spoluúčastným na božské přirozenosti, nevracej se tedy hanebným chováním do starého ponížení. Nezapomínej, jaké hlavy a jakého těla jsi údem. Pamatuj, žes byl vyrván z moci temnot a přenesen do světla…


26. 10. 2014 0:00

A Bůh řekl: Učiňme člověka k našemu obrazu, k naší podobě… A Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu ho stvořil… (Gn 1,26.27)


Církev pohlíží na člověka v jeho celistvosti: s jeho duší i tělem, potenciálem i hříšností. Co je v perspektivě katolické antropologie jedním z nejdůležitějších cílů lidského života?


Celé téma Tajemství člověka vychází z katolické antropologie. Základní předpoklady a rysy pohledu katolické církve na člověka čtivě shrnuje tento text P. Jana Balíka.


13. 10. 2014 9:01

I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem,…


6. 10. 2014 21:00
Rubrika: Sebepřijetí | Štítky: tajemstvi-cloveka

Výnimočnosť. Každý ju hľadá a málokto si uvedomuje, že ju vlastní. Túžime byť videní, uznávaní, špecifickí, jedineční....skrátka v istom smere výnimoční. Spoločnosť a okolie vpísali do nás predstavu „správnej" osobnej cesty, ktorá je najčastejšie…


Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka