Co znamená být člověkem? Téma redakce signály.cz na období podzim 2014 - léto 2015.

Archiv Říjen 2014

31. 10. 2014 0:00

"Uvědom si, křesťane, svou důstojnost. Stal ses spoluúčastným na božské přirozenosti, nevracej se tedy hanebným chováním do starého ponížení. Nezapomínej, jaké hlavy a jakého těla jsi údem. Pamatuj, žes byl vyrván z moci temnot a přenesen do světla…


26. 10. 2014 0:00

A Bůh řekl: Učiňme člověka k našemu obrazu, k naší podobě… A Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu ho stvořil… (Gn 1,26.27)


Církev pohlíží na člověka v jeho celistvosti: s jeho duší i tělem, potenciálem i hříšností. Co je v perspektivě katolické antropologie jedním z nejdůležitějších cílů lidského života?


Celé téma Tajemství člověka vychází z katolické antropologie. Základní předpoklady a rysy pohledu katolické církve na člověka čtivě shrnuje tento text P. Jana Balíka.


13. 10. 2014 9:01

I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem,…


6. 10. 2014 21:00
Rubrika: Sebepřijetí | Štítky: tajemstvi-cloveka

Výnimočnosť. Každý ju hľadá a málokto si uvedomuje, že ju vlastní. Túžime byť videní, uznávaní, špecifickí, jedineční....skrátka v istom smere výnimoční. Spoločnosť a okolie vpísali do nás predstavu „správnej" osobnej cesty, ktorá je najčastejšie…


3. 10. 2014 11:16
Rubrika: Informace | Štítky: člověk, tajemstvi-cloveka

Být člověkem. Tvář člověka. Boží člověk. Člověčenství naše. Člověk – obraz Boží. Ikona člověka. Tak zněly některé z návrhů na název velkého redakčního tématu, kterým se na signály.cz budeme až do příštího léta zabývat. Ano, jde o člověka. :)


Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka