Co znamená být člověkem? Téma redakce signály.cz na období podzim 2014 - léto 2015.

Jak chránit své srdce před smyslností

25. 3. 2015 10:39
Rubrika: Právo na sex?

Joshua Harris je jedním z mála lidí, kteří mi ukázali, že život s Bohem není nuda. Kniha "Ani ň" je jeho upřímným svědectvím o oblasti, která je často banalizována tzv. biologickými potřebami, stává se námětem k vtipům, popřípadě je pokrytecky tabuizována.


Autor pomocí biblických textů postupně odhaluje pravý Boží záměr pro lidskou sexualitu. Následně zkoumá společností přijaté karikatury sexuality, do kterých nás ďábel svými pokušeními vhání. Převážná část knihy jsou pak náměty pro praktické kroky jak pokušení vzdorovat a tak dar sexuality nepromarnit.

(ANDREAS-PHOTOGRAPHYflickr.com [online]. creative commons)

Sexualita bez Boha

Kráčet s Bohem nejenže není nuda, je to radost; bez Něho pak smutek. A oblast sexuality není výjimkou. Sexualita bez Boha se pro mnohé stala otroctvím iracionálním pudům, sérií omylů, trápením, hořkou pilulkou, tápáním ve tmě, viníkem neštěstí nebo dokonce "prokletím". Sexualita je přitom jeden z nejcennějších Božích darů k naší radosti.

 "´Chtíč je sexuální touha mínus úcta a svatost.´ Když se oddáváme chtíči, vezmeme vlastně dobrou věc - sexuální touhu - a vyjmeme z ní úctu vůči svým bližním a hlubokou úctu k Bohu. Chtíč je modlářská a v konečném důsledku neukojitelná touha, která odmítá Boží pravidla a hledá uspokojení mimo Boha. Bůh prohlašuje: ´Nebudeš dychtit.´(2. Mojžíšova 20/17) Ale chtíč nám tvrdí, že potřebujeme přesně to, co nemáme. Chtíč dychtí po zakázané věci. Chtíčem, tedy vlastně očima, srdcem a představivostí nebo tělem dychtivě saháme po tom, o čem Bůh řekl ´ne´."

Chtíč je jinými slovy klam "štěstí". Synonymem chtíče je žádostivost. O té píše Jakub ve svém listu takto: "Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt." (Jakub 1/15) 

"Chtíč je vždycky nesvatou touhou po něčem zapovězeném. Ale i když chtíč touží po něčem, nestává se tento objekt v konečném důsledku jeho cílem. Jeho cílem je samotný akt toužení. Výsledkem je, že chtíč vlastně nikdy nelze uhasit. Jakmile dosáhneme předmětu své smyslné touhy, chtíč si žádá něco dalšího.

Pavel tento nekonečný cyklus žádosti popisuje v Efezským 4/19. Mluví o lidech, kteří se odvrátili od Boha, a říká: ´Otupěli a oddali se bezuzdnosti, aby s nenasytností páchali každý druh nečistoty.´ To je tedy výsledek chtíče - ´s nenasytností páchat každý druh nečistoty´.

Dokonce i když se oddáš každému druhu nečistoty, pořád tě bude naplňovat ustavičná smyslná žádost. Nedokážeš dostatečně fantazírovat, abys chtíč ukojil. Nedokážeš se vyspat s uspokojujícím množstvím osob. Nedokážeš zhlédnout dostatek pornografických materiálů. Můžeš se chtíčem cpát, jak chceš, stejně budeš mít pořád hlad. Uvízneš v nekonečném vyhledávání špatných tužeb. Pořád se budeš natahovat po něčem, na co nebudeš moci dosáhnout."

Radši "ani ň"

Bůh trvá na požadavku ´ani ň´, protože není možné poddávat se žádostem chtíče a doufat, že se tím utiší. Vždycky vzroste, a tím tě obere o schopnost prožívat pravou, Boží slast. Nemůžeš smlouvat se smyslnou žádostí a vyjít z jednání jako vítěz."

Chtíč by mohl být přirovnán k rakovině. Zpočátku vypadá nenápadně, avšak postupně nahrazuje zdravé buňky nezdravými a následně ohrožuje samotný život. Z naslouchání chtíči může vyrůst hřích lenosti, masturbace, smilstva, cizoložství a nebo například lež, cizoložství a vražda, jako tomu bylo u krále Davida (2 Sam 11 a dále). Proto Ježíš říká onu moudrou větu: "Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci." (Mt 5/28), kterou v opačném gardu parafrázuje název knihy.

"Jednou večer jsme si šli s mým kamarádem Andrewem do půjčovny pro nějaké video. U dveří do videopůjčovny se Andrew zastavil a řekl mi: ´Počkám tady´. ´Proč?´zeptal jsem se ho. ´Nechci jít dovnitř´odpověděl. Vysvětlil mi, že ho Bůh usvědčil, že si prohlíží velmi názorné obaly některých videokazet. K jeho způsobu boje patřilo, že ani nešel dovnitř. Vím, že se Andrew cítil lehce trapně, když tam tak stál před videopůjčovnou. Někteří lidé si zaručeně mysleli, že jsme trochu divní, když jsem nosil k výkladní skříni různé videokazety a ukazoval je Andrewovi, aby mi pomohl nějakou vybrat. Ale Andrewovi to nevadilo. Snažil se chovat poslušně v tom, co mu Bůh o jeho oblastech pokušení ukázal. Mnoho lidí si umí přiznat, že smyslná žádost je v jejich životě zásadním hříchem, a říkají, že se chtějí změnit. Ale na rozdíl od Andrewa si nikdy nedali tu práci a nepřemýšleli o tom, jak se u nich pokušení rozvíjí. Místo toho, aby útok předvídali a měli se na pozoru, vždycky je znovu stejně zaskočí. Sám jsem měl přesně tento problém."

Každý jsme jedinečný. Jedinečné jsou naše životní zkušenosti; osoby, s kterými jsme se setkali; naše zájmy i naše obdarování. Jedinečná jsou však i naše slabá místa vůči pokušení. Snižovat riziko podlehnutí znamená vědomou změnu návyků. Týká se to konkrétních situací, například způsob a načasování vstávání a usínání; místa, která navštěvujeme; knihy a časopisy, které čteme; televizní programy, které sledujeme; způsob používání internetu; hudba, kterou posloucháme a nebo například způsob stravování či konzumace alkoholu... Může se jednat o velice jemné nuance, na první pohled bezvýznamné, které ovšem mohou být onou poctivostí v maličkostech (Lk 16/10) a zápasem v srdci (Mt 15/19).

Citace jsou převzaty z knihy "Ani ň", jejímž autorem je Joshua Harris, v českém překladu knihu vydalo nakladatelství SAMUEL roku 2004 v Praze.

 

Zobrazeno 3050×

Komentáře

pajann

Dnes je to 8 a půl let, co se mi dostala do rukou kniha Ani ň. Byl jsem v počátcích své cesty k Bohu, ale tato kniha mi otevřela hodně oči (narozdíl třeba od S nikým nechodím a nejsem cvok). Řekl bych, že se jedná o nejlepší knížečku pro dospívající mladé lidi. Výsledek je jasný - nezbyde z Vašeho starého (tělesného) já ani ň. Děkuji

AlenkaNusl

Hm..., bude to super knížka. :-)

Matonick

Pěkný příspěvek! K tomu dodávám: Projekt " Učící se církev" na Signálech se věnuje problematice sexuality ve vztahu ke čtenému Písmu v tématu nazvaném: Smyslnost nebo potřeba: https://matonick.signaly.cz/1501/smyslnost-nebo-potreba-tema-73 - viz.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka